“Check in” Tường Tranh Bích Họa Vũng Tàu

Vũng Tàu đã đẹp nay còn đẹp hơn khi xuất hiện các Đường tranh bích họa. Những con hẻm trên trở nên nhộn nhịp và thành điểm “check in” được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Công trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Vũng Tàu thực hiện nhằm chào mừng 30 năm … Đọc tiếp “Check in” Tường Tranh Bích Họa Vũng Tàu