Chợ Cô Giang (trên đường Cô Giang – Cô Bắc – Triệu Việt Vương, phường 4, Tp Vũng Tàu)

Chợ Cô Giang (trên đường Cô Giang – Cô Bắc – Triệu Việt Vương, phường 4, Tp Vũng Tàu)

để lại bình luận của bạn