Từ lối vào đã được bày trí rất đặc sắc Bản sắc của vùng Cao Nguyên, đến hạt Cà Phê rang củi và xây theo lối thô sơ truyền thống cũ nơi đây luôn duy trì và biểu diễn cho du khách biết rõ hơn về văn hóa, nét sống của người dân tộc vùng cao tại Buôn Ma Thuật.

Từ lối vào đã được bày trí rất đặc sắc Bản sắc của vùng Cao Nguyên, đến hạt Cà Phê rang củi và xây theo lối thô sơ truyền thống cũ nơi đây luôn duy trì và biểu diễn cho du khách biết rõ hơn về văn hóa, nét sống của người dân tộc vùng cao tại Buôn Ma Thuật.

để lại bình luận của bạn