Cung đường quanh co nhiều đoạn dốc, một bên nhìn sẽ thấy biển, tàu, nhà dân (từ dưới chạy lên bên Phải) - một bên là sườn núi với các cây xanh mướt tạo bóng mát (từ dưới chạy lên bên Trái) quanh năm thảm thực vật nơi đây thay đổi theo mùa từ mùa xanh lá, mùa cây khô, mùa hoa nở. Trở thành con đường được nhiều bạn trẻ check in rất đẹp.

Cung đường quanh co nhiều đoạn dốc, một bên nhìn sẽ thấy biển, tàu, nhà dân (từ dưới chạy lên bên Phải) – một bên là sườn núi với các cây xanh mướt tạo bóng mát (từ dưới chạy lên bên Trái) quanh năm thảm thực vật nơi đây thay đổi theo mùa từ mùa xanh lá, mùa cây khô, mùa hoa nở. Trở thành con đường được nhiều bạn trẻ check in rất đẹp.

để lại bình luận của bạn