Lịch nước rút chi tiết từng giờ/ngày ở Miếu Hòn Bà Vũng Tàu

Lịch nước rút chi tiết từng giờ/ngày ở Miếu Hòn Bà Vũng Tàu
Booking.com

Hiện nay, đang là tháng cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19, quý hành khách nên hạn chế tập trung tại các địa điểm đông người, chỉ nên thăm/viếng trong các trường hợp cần thiết. Theo định kỳ, chúng tôi vẫn cập nhật lịch nước rút chi tiết từng giờ/ngày ở Miếu Hòn Bà Vũng Tàu tháng 8/2020 để quý hành khách tham khảo:

Ngày ra hòn bà 07/2023

– Thứ 7 1/07/2023:15h15 – 21h
– Chủ Nhật ngày 2/07/2023:15h30 – 22h
– Thứ 2 ngày 3/07/2023:16h10-22h30
– Thứ 3 ngày 4/07/2023:17h00-00h30
– Thứ 4 ngày 5/07/2023:17h30-00h30
– Thứ 5 ngày 6/07/2023:Nước rút sau 18h
– Thứ 6 ngày 7/07/2023:Nước rút sau 18h
– Thứ 7 8/07/2023:x
– Chủ Nhật ngày 9/07/2023:x
– Thứ 2 ngày 10/07/2023:x
– Thứ 3 ngày 11/07/2023x
– Thứ 4 ngày 12/07/2023:14h00 – 19h30
– Thứ 5 ngày 13/07/2023:14h30 – 20h00
– Thứ 6 ngày 14/07/2023:15h30 – 20h00
– Thứ 7 15/07/2023:15h15 – 21h30
– Chủ Nhật ngày 16/07/2023:16h10 – 22h30
– Thứ 2 ngày 17/07/2023:16h30 – 22h30
– Thứ 3 ngày 18/07/2023:17h00 – 23h30
– Thứ 4 ngày 19/07/2023:17h30 – 00h00
– Thứ 5 ngày 20/07/2023:Nước rút sau 18h
– Thứ 6 ngày 21/07/2023:Nước rút sau 18h
– Thứ 7 ngày 22/07/2023:Nước rút sau 20h
– Chủ Nhật ngày 23/07/2023:Nước rút sau 21h
– Thứ 2 ngày 24/07/2023Nước rút sau 20h
– Thứ 3 ngày 25/07/2023x
– Thứ 4 ngày 26/7/2023x
– Thứ 5 ngày 27/7/2023– Thứ 6 ngày 28/7/2023– Thứ 6 ngày 29/7/202314h – 20h30đi được
Nguồn: Yêu Vũng Tàu

Lịch Nước Rút Hòn Bà Vũng Tàu Tháng 12/2020

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
Ngày 1/12/2020: Nước rút từ 4:30 – 11:00Ngày 2/12/2020: Nước rút từ 5:30 – 11:30Ngày 3/12/2020: Nước rút từ 6:30 – 12:00Ngày 4/12/2020: Nước rút từ 6:30 – 12:30Ngày 5/12/2020: Nước rút từ 7:30 – 13:30Ngày 6/12/2020: Nước rút từ 8:00 – 14:00
Ngày 7/12/2020: Nước rút từ 9:00 – 14:30Ngày 8/12/2020: Nước rút từ 10:30 – 15:00Ngày 9/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra đượcNgày 10/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra đượcNgày 11/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra đượcNgày 12/12/2020: Nước rút từ 5:00 – 7:00Ngày 13/12/2020: Nước rút từ 4:00 – 9:00
Ngày 14/12/2020: Nước rút từ 4:30 – 10:00Ngày 15/12/2020: Nước rút từ 4:30 – 11:00Ngày 16/12/2020: Nước rút từ 5:30 – 11:30Ngày 17/12/2020: Nước rút từ 6:00 – 12:30Ngày 18/12/2020: Nước rút từ 7:00 – 13:30Ngày 19/12/2020: Nước rút từ 7:30 – 14:00Ngày 20/12/2020: Nước rút từ 8:30 – 14:30
Thứ Hai Ngày
21/12/2020: Nước rút từ 10:00 – 14:00
Thứ Ba
Ngày 22/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra được
Thứ Tư Ngày 23/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra đượcThứ Năm Ngày 24/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra đượcThứ Sáu Ngày 25/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra đượcThứ Bảy Ngày 26/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra đượcChủ Nhật Ngày 27/12/2020: Nước rút từ 5:00 – 7:00
đang cập nhật
Ngày 28/12/2020: Nước rút từ 4:45 – 9:00Ngày 29/12/2020: Nước rút từ 5:00 – 10:00Ngày 30/12/2020: Nước rút từ 5:00 – 10:30Ngày 31/12/2020: Nước rút từ 5:30 – 11:30Ngày 1/1/2021: Nước rút từ 6:00 – 12:00Ngày 2/1/2021: Nước rút từ 6:30 – 12:30Ngày 3/1/2021: Nước rút từ 7:15 – 13:30
Lịch nước rút ở Hòn bà Vũng Tàu

Lịch Nước Rút Hòn Bà Vũng Tàu Tháng 09/2020

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
Ngày
1/9/2020
Nước rút sau 18h30
Ngày
2/9/2020
Nước rút từ 9h đến 10h và sau 19h30
Ngày
3/9/2020
Nước rút từ 9h đến 11h30 và sau 21h
Ngày
4/9/2020
Nước rút từ 9h15 đến 12h 50
Ngày
5/9/2020
Nước rút từ 9h 45 đến 14h
Ngày
6/9/2020
Nước rút từ 10h30 den 15h30
Ngày 7/9/2020 nước rút từ 12h 50 đến 16h 15Ngày 8/9/2020 nước rút từ 13h đến 17h30Ngày 9/9/2020 nước rút từ 14h00 đến 19hNgày 10/9/2020 nước rút từ 15h00 đến 20h00Ngày 11/9/2020 nước rút từ 15h45 đến 21h00Ngày 12/9/2020 nước rút từ 16h30 đến 21hNgày 13/9/2020 nước rút từ 17h15 đến 22h
Ngày 14/9/2020 nước rút sau 18h nguy hiểm không nên điNgày 15/9/2020 nước rút sau 18h nguy hiểm không nên điNgày 16/9/2020 nước rút sau 18h nguy hiểm không nên điNgày 17/9/2020 đang cập nhậtNgày 18/9/2020 đang cập nhậtNgày 19/9/2020 đang cập nhậtNgày 20/9/2020 đang cập nhật
Thứ Hai ngày Ngày 21/9/2020 đang cập nhậtThứ Ba Ngày 22/9/2020 đang cập nhậtThứ Tư Ngày 23/9/2020 đang cập nhậtThứ Năm Ngày 24/9/2020 đang cập nhậtThứ Sáu Ngày 25/9/2020 đang cập nhậtThứ Bảy Ngày 26/9/2020 đang cập nhậtChủ Nhật
Ngày 27/9/2020 đang cập nhật
Ngày 28/9/2020 đang cập nhậtNgày 29/9/2020 đang cập nhậtNgày 30/9/2020 đang cập nhật
Lịch nước rút ở Hòn bà Vũng Tàu

Lịch Nước Rút Hòn Bà Vũng Tàu Tháng 08/2020

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
Ngày 1/8/2020
Nước rút từ 17:00 đến 20:00
Ngày 2/8/2020
Nước rút từ 18:00 đến 21:00
Ngày 3/8/2020
Nước rút từ 18:00 đến 22:00
Ngày 4/8/2020
Nước rút từ 19:00 đến 22:00
Ngày 5/8/2020
Nước rút từ 19:00 đến 23:00
Ngày 6/8/2020
Nước rút từ 20:00 đến 23:00
Ngày 7/8/2020
Nước rút từ 21:00 đến 23:00
Ngày 8/8/2020
Nước lớn không ra được
Ngày 9/8/2020
Nước lớn không ra được
Ngày 10/8/2020: Nước lớn không ra đượcNgày 11/8/2020: Nước lớn không ra đượcNgày 12/8/2020: Nước lớn không ra đượcNgày 13/8/2020: Nước lớn không ra đượcNgày 14/8/2020: Nước lớn không ra đượcNgày 5/8/2020
Nước rút khoảng 30 phút vào 17:00 (trước và sau 15 phút)
Ngày 16/8/2020: Nước rút từ 17:00 đến 19:00
Thứ Hai ngày 17/8/2020: Nước rút từ 17:00 đến 20:00Thứ Ba ngày 18/8/2020: Nước rút từ 18:00 đến 21:00Thứ Tư ngày 19/8/2020: Nước rút từ 18:00 đến 21:00Thứ Năm ngày 20/8/2020: Nước rút từ 19:00 đến 23:00Thứ Sáu ngày 21/8/2020: Nước rút từ 20:00 đến 23:00Thứ Bảy ngày 22/8/2020: Nước rút từ 21:00 đến 23:00Ngày 23/8/2020: Nước rút từ 23:00 đến 0:00 sáng hôm sau
Ngày 24/8/2020: Nước lớn không đi bộ ra đượcNgày 25/8/2020: Nước lớn không đi bộ ra đượcNgày 26/8/2020: Nước lớn không đi bộ ra đượcNgày 27/8/2020: Nước rút từ 14:00 đến 15:00Ngày 28/8/2020: Nước rút từ 15:00 đến 17:00Ngày 29/8/2020: Nước rút từ 16:00 đến 18:00Chủ Nhật ngày 30/8/2020: Nước rút từ 17:00 đến 19:00
Ngày 31/8/2020: Nước rút từ 18:00 đến 20:00
Lịch nước rút ở Hòn bà Vũng Tàu
Miếu Hòn Bà Vũng Tàu - Địa Điểm Việt Nam (https://diadiemvietnam.com.vn)
Miếu Hòn Bà Vũng Tàu – Địa Điểm Việt Nam (https://diadiemvietnam.com.vn)

Một số lưu ý bạn cần biết khi đi Miếu Hòn Bà Vũng Tàu:

  • Không tự ý sờ các hiện vật bên trong Miếu.
  • Giữ gìn vệ sinh chung khi đi tham quan.
  • Lựa chọn các trang phục phù hợp và lịch sự để đi thăm Miếu.
  • Không dùng lời văn tục, chế giễu.
  • Khi chụp hình tránh tạo dáng phản cảm ở không gian uy nghi và linh thiêng của Miếu.
  • Trước khi đi, nên đổi một ít tiền nhỏ để có thể lễ hay bỏ vào hòm công đức tùy tâm.
  • Tuân theo quy định của người quản Miếu.

 

để lại bình luận của bạn